Tektonik

Grundutbildning, distans via Internet – 7.5 hp, kurskod GG4147
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen ger fördjupade kunskap om Jordens struktur och plattektonik. Tektonik i samband med divergens, konvergens och transformförkastingar behandlas. Experimentering samt skrivandet av en vetenskaplig artikel ingår i kursen.

Till kursens sida: www.tellus.geo.su.se 

 

Kursansvarig
Alasdair SkeltonAlasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms universitet
106 91 Stockholm

alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap, där kurserna Tellus I 30 hp (GG2003) och Tellus II 22,5 hp (GG4033) alternativt Geologi 30 hp (GG2006) ingår, samt Strukturgeologi 7,5 hp (GG4032/GG4132).

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00