Strukturgeologi

Grundutbildning, distans via Internet – 7.5 hp, kurskod GG5106
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar storskaliga strukturer, mikrostrukturer, deformationsmekanismer, kinematiska indikatorer, tektonik, bergartsmekanik och mätning och tolkning av strukturdata.

Till kursens sida: www.tellus.geo.su.se 

 

Kursansvarig

Uwe Ring, Department of Geological Sciences, Stockholm UniversityUwe Ring 
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

uwe.ring[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap, där kursen Geologi 30 hp (GG2006), alternativt kurserna Tellus I 30 hp (GG2003), Tellus II 22,5 hp (GG4033/GG4038) och Tellus III 7,5 hp (GG4034) eller motsvarande ingår.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00