Sedimentpetrologi

Grundutbildning, distans via Internet – 7.5 hp, kurskod GG4144
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar klassifikation och kännedom av sedimentära bergarter, sedimentära processer och miljöer, samt sedimentära bergarter och plattektonik.

 

Kursansvarig
Eve ArnoldEve Arnold
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

eve.arnold[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap, där kurserna Tellus I 30 hp (GG2003) och Tellus II 22,5 hp (GG4033) alternativt Geologi 30 hp (GG2006) ingår, samt 7,5 hp mineralogi (GG4002/GG4016/GG4029/GG4037/GG4141).

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00