Petrogenes

Grundutbildning, distans via Internet – 7.5 hp, kurskod GG4150
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar hur geokemi, isotopgeologi, termodynamik och numerisk modellering tillämpas för att studera magmatisk och metamorf petrogenes.

Till kursens sida: www.tellus.geo.su.se 

 

Kursansvarig
Alasdair Skelton, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinAlasdair Skelton 
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap, där kurserna Tellus I 30 hp (GG2003) och Tellus II 22,5 hp (GG4033) alternativt Geologi 30 hp (GG2006) ingår, samt 7,5 hp strukturgeologi (GG4032/GG4132) och 15 hp mineralogi och petrologi (GG4019/GG4029/GG4141/GG4142/ GG4143/GG4144).

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00