Paleoklimatologi och oceansystemet

Grundutbildning, distans via Internet – 7.5 hp, kurskod GG5124
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 

Kursansvarig
Sarah Greenwood
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 981 Stockholm

sarah.greenwood[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp i geologi eller geovetenskap, där kurserna Tellus I 30 hp (GG2003), Tellus II 22,5 hp (GG4033) samt Sedimentpetrologi 7,5 hp (GG4014/GG4144) eller Sediment och sedimentära bergarter 7,5 hp (GG4020/GG4120) ingår.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00