Malmbildningsprocesser

Grundutbildning, distans via Internet – 7.5 hp 
Kurskod GG5119
Start HT 2016
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen kommer att behandla de processer genom vilka malmfyndigheter bildas med särskild inriktning på bildandet av hydrotermala malmfyndigheter. Kursen inriktar sig på olika hydrotermala malmbildande system inklusive de som är associerade med magmatism, metamorfos och sedimentära processer. Kursen kommer att bestå av en teoretisk del och en praktisk del som innefattar lab eller fältstudier.

Kursen ges HT 2016

 

Kursansvarig

Iain Pitcairn, Department of Geological SciencesIain Pitcairn
Institutionen för geologiska vetenskaper
 
Stockholms universitet 
106 91 Stockholm

martin.jakobsson[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 15 hp i geologi, 5 hp i mineralogi, 5 hp i magmatisk petrologi, 5 hp i metamorf petrologi, 7,5 hp i sedimentologi och 7,5 hp i strukurgeologi.

Anmälan

gös på: www.antagning.se 

Registrering

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00