Mineral och bergarter

Distans/on-site – 15 hp, kurskod GG4149
Start Sommar ST 2016
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen ger teoretiska och pratiska kunskaper om mineral och bergarter. Kursen behandlar mineral, magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter, fossil, malmbildning, petrografisk mikroskopiering, samt beskrivning, identifiering och klassificering av mineral, bergarter, fossil och malmer. Undervisningen består av föreläsningar, övningar och fältstudier med kartering. Undervisningen ges delvis på distans. Två veckors undervisning sker på campus och i fält.Kursansvarig
Alasdair SkeltonAlasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms universitet 
106 91 Stockholm

alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 15 hp i geologi eller geovetenskap.

Anmälan

Görs på: www.antagning.se 

Registrering

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00