Mineralogi

Grundutbildning, distans via Internet – 7.5 hp, kurskod GG4140
Start HT/VT/ST period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar kristallografi, mineralkemi, mineralfysik, fysiska och optiska egenskaper hos mineral, mineralkännedom och mineralanalys.

Kursens hemsida www.tellus.geo.su.se 

 

Kursansvarig
Alasdair Skelton, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinAlasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 52,5 hp i geologi eller geovetenskap, där kurserna Tellus I, 30 hp (GG2003) och Tellus II, 22,5 hp (GG4033), alternativt Geologi, 30 hp (GG2006), ingår.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00