Metamorf petrologi

Grundutbildning, distans via Internet – 7.5 hp, kurskod GG4143
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar klassifikation och kännedom om metamorfa bergarter, hur de bildas i olika deformationsprocesser, hur bergarterna identifieras och hur deras kemiska sammansättning kan förändras genom transport av kemiska lösningar, samt sambandet mellan petrologi och plattektoniska processer.. 

Till kursens sida: www.tellus.geo.su.se 

 

Kursansvarig
Alasdair Skelton, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinAlasdair Skelton 
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap, där kurserna Tellus I, 30 hp (GG2003) och Tellus II, 22,5 hp (GG4033) alternativt Geologi, 30 hp (GG2006) ingår, samt 7,5 hp mineralogi (GG4002/GG4016/GG4029/GG4037/GG4141).

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görsminastudier.su.se 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00