Marin petrofysik

Grundutbildning, distans via Internet – 7.5 hp, kurskod GG5126
Start VT 2017 – period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Kursen ger en introduktion till marin petrofysik, som avser studier av sediments fysikaliska egenskaper och deras interaktion med vätskor. Kursen behandlar laboratorie- och fältmetoder för att mäta petrofysiska egenskaper hos marina sediment och hur de tillämpas inom både industri och forskning. Obligatorisk träff kan förekomma vid omtentamen.

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 

Kursansvarig
Matt O'Regan, Department of Geological SciencesMatt O'Regan 
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

matt.oregan[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap, alternativt 30 hp i geologi eller geovetenskap och 15 hp matematik och 15 hp fysik/geofysik.

Anmälan

Görs på: www.antagning.se 

Registrering

Görs på: minastudier.su.se
 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00