Marin geofysik

Grundutbildning, distans via Internet – 7.5 hp, kurskod GG5125
Start HT 2016 – period 1
Undervisningsspråk: Engelska
 

Kursen ger en introduktion till ämnet marin geofysik och geologisk tolkning av maringeofysiska data. Grundläggande teorier för de mest använda maringeofysiska karteringsmetoderna behandlas med fokus på akustiska metoder. En historisk överblick över geofysiska metoder för kartering av världshavens bottnar ingår i kursen samt betydelsen av havsbottenkartering för förståelsens av Jordens geologiska utveckling. Obligatorisk träff kan förekomma vid omtentamen.

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 

Kursansvarig
Martin Jakobsson, Department of Geological SciencesMartin Jakobsson 
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

martin.jakobsson[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap, alternativt 30 hp i geologi eller geovetenskap och 15 hp matematik och 15 hp fysik/geofysik.

Anmälan

Görs på: www.antagning.se 

Registrering

Görs på: minastudier.su.se
 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00