Sveriges geologi

Grundutbildning, distans via Internet – 7.5 hp, kurskod GG5014
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Kursen kommer att ge en introduktion till Sveriges geologiska utveckling i tid och rum, till Sveriges berg- och jordarter, deras bildningssätt och avlagringsmiljöer. Även Sveriges geologiska råvaror, geologiska, geofysiska och geokemiska kartblad och beskrivningar. 

 

Kursansvarig
Joakim Mansfeld
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

joakim.mansfeld[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap.

Anmälan

görs på www.antagning.se 

Registrering

– Logga in på minastudier.su.se 
– Klicka på "kursregistrering"
– markera den önskad kurs
har du inget konto? klicka på "Aktivera universitetskonto på www.minastudier.su.se 

Kursplan

Schema

Inte tillgängligt ännu.

Kurslitteratur

M. Lindström, J. Lundqvist, T. Lundqvist m.fl., 2011
Sveriges Geologi
Studentlitteratur, 3:e upplagan
ISBN: 978-91-44-05847-4

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen.
Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00