Geokemi

Grundutbildning, distans via Internet – 7.5 hp, kurskod GG2013
Start VT period 2
Undervisningsspråk: Engelska

Kursen är en introduktion till geokemi där kemi används för att förstå och förklara geologiska processer. Kursen kan ses som “kemi för geologer”. Kursen omfattar de fundamentala kemiska begreppen såsom termodynamik, syra-bas balansen, redoxprocesser och en introduktion till isotopgeokemi. Fokus kommer att ligga på jordytans lågtemperaturprocesser.

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 

Kursansvarig
Christophe Dupraz, Department of Geological SciencesChristophe Dupraz
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

christophe.dupraz[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Biologi A+B eller Biologi 1+2).

Anmälan

Görs på: www.antagning.se

Registrering

Görs på: minastudier.su.se
 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00