Fältstudie i geovetenskap

Grundutbildning år 2 – 7.5 hp, kurskod GG5017
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Denna fältbaserade kurs syftar till att täcka fälttekniker som används i geovetenskap såsom kartering, profilmätning, loggning, provtagning samt insamling och behandling av data.

 

Kursansvarig

Alasdair Skelton, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinAlasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

alasdair.skelton[at]geo.su.se

 

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Tellus I (GG2003), Tellus II (GG2005/GG2006/GG4033) och Tellus III (GG4034).

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

Kursplan

Kurslitteratur

består av aktuella vetenskapliga artiklar i ämnet.

Geology of Islay
Webster,Anderton and Skelton
2015
ISBN: 978-1-901514-16-2.

Examination


Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00