Geovetenskap, självständigt arbete

Grundutbildning, distans via Internet – 15/30 hp, kurskod GG6117/GG6118
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Det självständiga arbetet avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier.

 

Kursansvarig
Alasdair Skelton, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinAlasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

backman[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 135 hp geologi eller geovetenskap, inklusive kurserna Geovetenskap  ämnesfördjupning 15 hp (GE5023) och Fältstudie i geovetenskap 7,5 hp (GG5017).

Registrering

Kontakta institutionen – Elisabeth Däcker

Kursplan

Kurslitteratur

Kommer att baseras på vetenskapliga artiklar och rapporter  och kommer att tillhandahållas av handledaren.

Examination

Examinationen omfattar både en skriftlig rapport och muntlig presentation.

Se även kursplan.
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00