Tellus III – Geologi

Grundutbildning (ej distans) – 2.5 hp, kurskod GG4042 
Start VT – period 2
Undervisningsspråk: Engelska
 

Praktisk geovetenskap med labb- och fältbaserade uppgifter. Kursen behandlar kännedom av mineral, bergarter, sediment och jordarter, beskrivning och identifiering av bergarter och landformer i fältet, samt geovetenskaplig kartering. Kursen ges tillsammans med Inst. för naturgeografi och kvartärgeologi och riktas till dig som har läst Tellus I och II.

Till kursens sida www.tellus.geo.su.se 

 

Kursansvarig
Alasdair Skelton, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinAlasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Tellus I – Geologi (GG2008) och Tellus II – Geologi (GG4039).

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se

Kursplan

Kurslitteratur

 

Marshak, S., 2014 eller 2015
Earth: Portrait of a Planet – 4e eller 5e upplagan
International Student Edition

W.W. Norton & Co Inc
ISBN-10: 0-393-11826-6, 039393750X
ISBN-13: 978-0-393-11826-1, 9780393937503

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen.
Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00