Tellus II – Geologi

Grundutbildning, distans via Internet – 12.5 hp, kurskod GG4039 
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska
 

En kurs i geologi som riktas mot studenter som har läst Tellus I – Geologi och vill fortsätta studera geovetenskap. Kursen ges 100 % på distans och omfattar praktiska övningar som behandlar plattektonik, mineral, bergarter, geomorfologi och strukturgeologi. Kursen har individuell kursstart och studietakt. Obligatorisk träff kan förekomma vid omtentamen.

Till kursens sida www.tellus.geo.su.se 

 

Kursansvarig
Alasdair Skelton, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinAlasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Tellus I – Geologi (GG2008).

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Kurslitteratur


Marshak, S., 2014 eller 2015
Earth: Portrait of a Planet – 4e eller 5e upplagan
International Student Edition

W.W. Norton & Co Inc
ISBN-10: 0-393-11826-6, 039393750X
ISBN-13: 978-0-393-11826-1, 9780393937503

Valfri:
Andreásson, Per-Gunnar (Ed.), 2006
Geobiosfären – en introduktion
Studentlitteratur
ISBN 9789144036700

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen.
Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00