Tellus I – Geologi

Grundutbildning, distans via Internet – 15 hp, kurskod GG2008
Start HT/VT/ST period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Kursen handlar om planeten Jordens olika system, geosfären, hydrosfären och atmosfären. Jordens plats i rymden, Jordens inre struktur, kontinenternas rörelser, mineral, olika typer av bergarter, naturkatastrofer, naturtillgångar och utveckling av levande organismer.

Till kursens sida www.tellus.geo.su.se 

 

 

Kursansvarig
Joakim Mansfeld
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

joakim.mansfeld[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

Logga in på minastudier.su.se 
– Klicka på "kursregistrering"
– markera den önskad kurs
inget konto? gå till www.minastudier.su.se

Kursplan

Kurslitteratur

Marshak, S., 2014 eller 2015
Earth: Portrait of a Planet – 4e eller 5e ed
International Student Edition
W.W. Norton & Co Inc
ISBN-10: 039393036X, 0393935183
ISBN-13: 9780393930368, 9780393935189n


Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen.
Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00