Tellus I – Geologi

Grundutbildning, distans via Internet – 15 hp, kurskod GG2008
Start HT/VT/ST period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Kursen handlar om planeten Jordens olika system, geosfären, hydrosfären och atmosfären. Jordens plats i rymden, Jordens inre struktur, kontinenternas rörelser, mineral, olika typer av bergarter, naturkatastrofer, naturtillgångar och utveckling av levande organismer.

Till kursens sida www.tellus.geo.su.se 

 

 

Kursansvarig
Alasdair Skelton, Geological Sciences, Photo: Eva DalinAlasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Kurslitteratur

Marshak, S., 2014 eller 2015
Earth: Portrait of a Planet – 4e eller 5e ed
International Student Edition
W.W. Norton & Co Inc
ISBN-10: 039393036X, 0393935183
ISBN-13: 9780393930368, 9780393935189n


Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen.
Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00