Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling

Grundutbildning, distans via Internet – 7.5 hp, kurskod GG5123
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Begreppet Earth System Science introduceras, som följs av nedslag i några kritiska händelser i Jordens och livets historia. Bland dessa märks teorier om livets uppkomst, den kambriska explosionen, hur livet erövrade kontinenterna samt fem stora massutdöenden. Kursen avslutas med klimathistoria, hur klimatet förändrats från en varm växthusvärld för till den nuvarande istidsvärlden som började för 34 miljoner år sedan.

Till kursens sida http://www.tellus.geo.su.se/earth_and_life/index.html 

 

Kursansvarig
Helen Coxall
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

helen.coxall[at]geo.su.se
 
Margret Steinthorsdottir
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

margret.steinthorsdottir[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kurserna Tellus I 30 hp (GG2003), Tellus II 22,5 hp (GG4033) samt Sedimentpetrologi 7,5 hp (GG4014/GG4144) eller Sediment och sedimentära bergarter 7,5 hp (GG4020/GG4120).

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00