Anmälan

Ansökan om kurserna görs via www.antagning.se  (15 oktober för vårterminen och 15 april för höstterminen)
För mer information om anmälan och antagning gå www.su.se/anmalan/antagning .

Det går också att ansöka efter den 15 oktober/15 april, i fall det finns lediga platser. Ansökan gör via "sen anmälan" på www.antagning.se . Viktigt att du söker till rätt termin.

För distanskurser med "flexibla kursstart", kan registreringen göras när som helst under läsåret – www.antagning.se .

Om du har frågor om din ansökan vänligen kontakta:

Elisabeth Däcker
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

elisabeth.dacker[at]geo.su.se

Telefon: +46 (0)8 674 78 70

 

 

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00