Postdoktor i maringeologi/geofysik

vid Institutionen för geologiska vetenskaper
Ref.no SU FV-1748-17
Sista ansökningsdag: 2017-08-01

Postdoktor i maringeologi/geofysik

Projektbeskrivning
Detta tvååriga postdoktorprojekt syftar till att undersöka Petermannglaciärens stabilitet- och utvecklingshistoria sedan den senaste deglaciationen av norra Grönland. Petermannglaciären är en utlöparglaciär som utgör den enskilt största dräneringspunkten av is till havet från den nordvästra sektorn av det Grönländska istäcket. Glaciären förlorade nästan 40 % av sin flytande istunga efter två omfattande kalvningar 2010 och 2012.

Arbetsuppgifter
Projektet syftar till att analysera Petermanngalciärens dynamik sedan deglaciationen, särskilt avseende oceanografiska och geologiska faktorers inverkan på isens tillbakadragande, t.ex. effekten av inflöde av varmare vatten, av berggrunden och/eller av landskapets form och av en flytande istunga. Projektet bygger på att den maringeologiska karteringen och geologiska provtagningen som genomfördes under expeditionen Petermann Glacier 2015 med isbrytaren Oden, ger en detaljerad bild av submarina glaciala landformer och bottenbeskaffenhet i området och av Petermannglaciärens reträtthistoria. En central del i projektet är att genomföra numeriska simuleringar av Petermannglaciärens dynamik under reträtten. Vilken typ av simuleringar och med vilka numeriska verktyg som undersökningarna kommer att baseras på finns det frihet för den sökande att utforma.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den sökande bör ha erfarenhet av numerisk simulering av glaciärer och/eller glaciala system.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Urvalet kommer att baseras på hur väl den sökande antas kunna fullgöra uppgiften. Särskild vikt läggs vid den sökandes kunskaper och skicklighet inom ämnet, möjlighet att uttrycka sitt arbete muntligt och skriftligt, kreativitet, initiativförmåga, självständighet och förmåga att arbeta tillsammans med andra forskare. Utvärderingen kommer att baseras på relevanta publikationer, tidigare utbildning och erfarenhet, kvalitet och ambition, motivationsbrevet och eventuella intervjuer.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Martin Jakobsson, martin.jakobsson[at]geo.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko[at]seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
dina kontakt- och personuppgifter
din högsta examen
dina språkkunskaper
kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
och att bifoga följande dokument

personligt brev
CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
kopia av bevis på doktorsexamen
eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Länk till SUs lediga jobb sida

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00