Lediga tjänster

Det finns inga lediga tjänster för tillfället

Doktorand i maringeologi – artdynamik i nordliga torvmarker

Institutionen för geologiska vetenskaper
Sista ansökningsdag: 24 april, 2018
Kontakt: malin.kylander[at]geo.su.se

Läs mer här

Doktorand i maringeologi

Institutionen för geologiska vetenskaper
Sista ansökningsdag: 24 april, 2018
Kontakt: sarah.greenwood[at]geo.su.se

Läs mer här

Ansökan till doktorandtjänster

För att antas till vårt forskarutbildningsprogram söks en doktorandanställning som utlysts på vår hemsida (www.geo.su.se). Vanligtvis öppnar någon eller några doktorandanställningar under ett år. Dessa annonseras även på Naturvetenskapliga fakultetens (www.science.su.se) och Stockholms universitets (www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar) hemsidor. Vi samordnar utlysningen av våra doktorandtjänster på samtliga tre hemsidor. Vid Naturvetenskapliga fakultetens och Stockholms universitets hemsidor finns i tillägg doktorandtjänster från andra institutioner utlysta.

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00