Lediga tjänster

Doktorandtjänst i Geokemi

Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholm universitet
sista ansökningsdag: 1 Mars, 2018

Läs mer...

Ansökan till doktorandtjänster

För att antas till vårt forskarutbildningsprogram söks en doktorandanställning som utlysts på vår hemsida (www.geo.su.se). Vanligtvis öppnar någon eller några doktorandanställningar under ett år. Dessa annonseras även på Naturvetenskapliga fakultetens (www.science.su.se) och Stockholms universitets (www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar) hemsidor. Vi samordnar utlysningen av våra doktorandtjänster på samtliga tre hemsidor. Vid Naturvetenskapliga fakultetens och Stockholms universitets hemsidor finns i tillägg doktorandtjänster från andra institutioner utlysta.

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00