Styrdokument

Inköp & fakturor

• Jämställdhets- och jämlikhetsplan (PDF)

Krisplan (PDF)

Miljöhandlingsplan för 2018 (PDF)

Plan för lika rättigheter och möjligheter för studenter vid Institutionen för geologiska vetenskaper 2017–2019 (PDF)

• Policies för fältarbete (PDF)

• Policy för riskbedomning av kemiska arbetsmiljörisker vid IGV (PDF)

Riktlinjer med handlingsplan for arbetsmiljoarbetet vid IGV (PDF)

Semester policy (PDF)

 

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00