Lab säkerhet

Stockholms universitetets sektion för säkerhet och trygghet är tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan (24/7) på telefon (08) 16 22 16 eller (08) 16 42 00. Läs utrymningsplanernas instruktioner, som finns uppsatt vid ingången till varje korridor. I händelse av brand, lämna byggnaden omedelbart.

• Gaskännedom och gashantering (PDF)

• Gas risker (PDF)

Hantering och lagring av gasflaskor (PDF)

KLARA – Stockholms universitets hanteringssystem för kemikalier 
 
Hantering av KLARA (PDF)

Krav for att få arbeta på laboratorier vid IGV (PDF)

Kontaktlista labansvariga (PDF)

Policy för riskbedömning av kemiska arbetsmiljörisker vid IGV (PDF)

Rutin för kemikaliehantering

Ramverk för laboratorieverksamheten (PDF)

Startsamtal inför laboratoriearbete på IGV (PDF)

• Säkerhetsföreskrifter för IGV (PDF)

Vid olycksfall

mer information om att hantera gasflaskor hittar du på www.aga.se/en

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00