Adresser och kontakter

Photo: Björn Eriksson

Postadress
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms universitet
Namn
106 91 Stockholm

Telefon: 08-162000 (vx) (se  Personal för direktnummer)

Vägen hit
Karta


Besöksadress
Svante Arrhenius väg 8

Geoverkstad
Svante Arrhenius väg 6A

Leveransadress för skrymmande gods
Stockholms universitet
Institutionen för geologiska vetenskaper
Namn
Frescativägen 8
114 18 Stockholm

Adress för fakturor från företag i Sverige och i utlandet
Stockholms universitet
Postbox 507 41
202 70 Malmö
(Sweden)

Institutiones referens nr "464" och ditt namn måste finnas på fakturan

ladda ner manual om den nya fakturaadressen

eller gå till Inköp & fakturor för mer information

Stockholms universitets organisationsnummer
Inom Sverige: 202100-3062
Utomlands (VAT nummer): SE 202100-3062-01


Prefekt
Jakobsson, Martin – martin.jakobsson[at]geo.su.se
(0)8 16 47 19

Stf prefekt
Mörth, Carl-Magnus – magnus.morth[at]geo.su.se
(0)8 16 47 31

Ämnesansvariga professorer
Forskarutbildning i Geokemi
Crill, Patrick – patrick.crill[at]geo.su.se
(Professor i Biogeokemi) (0)8 16 47 40

Forskarutbildning i Geologi
Skelton, Alasdair – alasdair.skelton[at]geo.su.se
(Professor i Geokemi och petrologi) (0)8 16 47 50

Forskarutbildning i Maringeologi
Jakobsson, Martin – martin.jakobsson[at]geo.su.se
(Professor i Marin geologi och geokemi) +46 (0)8 16 47 19


Studierektorer
Forskarutbildning
Arnold, Eve – eve.arnold[at]geo.su.se
(0)8 674 75 98

Masterutbildning
Brüchert, Volker – volker.bruchert[at]geo.su.se
(0)8 16 47 55

Grundutbildning
Hermelin, Otto – otto.hermelin[at]geo.su.se
(0)8 16 47 34

Grundutbildning, distanskurser
Skelton, Alasdair – alasdair.skelton[at]geo.su.se
(0)8 16 47 50

Forskarskolan för lärare med inriktning naturkatastrofer
Crill, Hildred – hildred.crill[at]geo.su.se
(0)8 674 78 31


Studera utomlands
Rienk Smittenberg – exchange[at]geo.su.se
(0)8 16 47 60

Läs mer http://www.ink.su.se/utbildning/studieinformation/studera-utomlands

Studievägledare för distansutbildning
Christophe Dupraz – christophe.dupraz[at]geo.su.se
(0)8 16 47 61

Administrativ chef och studievägledare
Däcker, Elisabeth – elisabeth.dacker[at]geo.su.se
(0)8 674 78 70

Ekonomi- och personalchef
Viktoria Arwinge – viktoria.arwinge[at]geo.su.se
(0)8 16 47 32

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00