IGV anställd


Ny på IGV? Fyll in formuläret (även för de som är här och jobbar mer än en vecka) och lämna första sidan till administratin på 3:e våning, R338.

 Du och din arbetsplats (PDF)

Arbetsmiljörådet vid IGV

Universitetets företagshälsovård

• NAC81 försäkring (PDF) (information om: Statens personskadeförsäkring, Statens tjänstereseförsäkring, Statlig grupplivförsäkring, Försäkring (GIF) för utländska forskare, URA –  avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands, Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendium)

Vid sjukdom

Skyddsombud

• Säkerhetsföreskrifter för IGV (PDF)

 Pakethantering/Försändelser från Geohuset (PDF)

• Policy för riskbedömning av kemiska arbetsmiljörisker vid IGV (PDF)

Vid olycksfall

Ska du sluta på IGV? Det du behöver veta när du slutar din anställning på IGV (PDF)

 

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00