Om geologi och IGV

Geologi är studiet av planeten Jorden, materialen som den är gjord av, processerna som påverkar dessa material, de bildade bergarterna och sedimenten, samt planetens historia och dess livsformer från urtid till nutid. Geologin studerar de fysikaliska krafter som verkar på Jorden, kemin hos dess material samt biologin hos de djur och växter som bevarats som fossil genom Jordens historia. Geologin är en framträdande akademisk disciplin och tillhandahåller samhällsviktig kunskap om råvaror, energi, grundvattenresurser, naturkatastrofer och klimatets variation och utveckling över geologisk tid.

Geologiämnet vid Stockholms universitet går tillbaka till 1881, då den norske geologen WC Brögger tillträdde som professor vid Stockholms högskola. Högskolans (Stockholms universitet från 1960) första professur var i matematik (1878), den andra var Bröggers professur i geologi och mineralogi. Därefter har forskning och undervisning inom det geologiska ämnesfältet bedrivits i Stockholm, en verksamhet som än idag är vital och framgångsrik. Det senaste ledet i ämnets utveckling har varit att integrera klassisk geologi med geokemi och marin geologi/geofysik.
Läs mer
SICCAR Point i Skottland. Den klassiska lokalen där James Hutton 1788 fann att 345 miljoner år gammal röd sandsten från perioden devon ligger på toppen av 425 miljoner år gamla siluriska avlagringar. Han betraktade detta som ett bevis för att nutida formationer och processer är nyckeln till den geologiska utvecklingen, s.k. uniformitarianism.
   
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00