• 34 million year old microscopic planktonic foraminifera fossils from Java, Indonesia. Photo by Helen Coxall
 • Coring operation on the aft deck of icebreaker Oden. Photo by Martin Jakobsson
 • Deformed limestone, Taimyr expedition. Photo by Vicky Pease
 • Folding on Crete. Photo by Alasdair Skelton
 • Iceland. Photo by Elisabeth Däcker
 • Iceland.Photo by Elisabeth Däcker
 • Oden's bridge, SWERUS expedition. Photo by Björn Eriksson
 • Oman. Photo by Alexander Lewerentz
 • Punta di Maiata, Italy. Photo by Jan Backman
 • Siccar Point in Scotland. Photo by Alasdair Skelton
 • Swedish Icebreaker Oden, Lomrog expedition. Photo by Martin Jakobsson
 • Swedish Icebreaker Oden outside Svalbard. Photo by Martin Jakobsson
Otto Hermelin at the Azores with the course Volcanoes of the world


Pressmeddelande


Otto Hermelin har utsetts till Årets Geolog år 2012. Priset på 25 000 kronor får han för sina insatser som folkbildare för geovetenskapen. Det är Geosektionen inom Naturvetarna som delar ut priset för sextonde gången.

Som docent i geologi vid Stockholms universitet har Otto Hermelin inriktat sig på mikropaleontologi med studier av de minsta fossilerna. Under tjugo år har han forskat på amöbaliknande organismer, så kallade bentiska foraminiferer, i marina områden. Med hjälp av dem kan man spåra klimatförändringar bakåt i tiden.

I dag undervisar Otto Hemelin inom olika grenar av geologin. Hans arbete med att föra ut geologi som ämne till skolor och den stora allmänheten är banbrytande. På ett inspirerande sätt väcker han nyfikenhet om livets och människans utveckling, liksom dramatiken om lavasprutande vulkaner och till synes livlösa öknar. Dinosaurierns herravälde på jorden och bergarternas mångfald missar han inte att berätta om.

Många studenter har hängt med på Otto Hermelins exkursioner till världens alla hörn för att se, känna och lukta på den historia som geologin vittnar om.

Priset delas ut vid en cermoni på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Uppsala den 8 november. Då visar Årets geolog prov på sin berättarkonst. Även andra forskare ger föreläsningar inom geovetenskapen denna dag.

Christer Åkerman

 

Department of Geological Sciences
Svante Arrhenius väg 8, SE-106 91 Stockholm, Sweden | Phone: +46 (0)8 16 20 00 | Web administrator ines.jakobsson[at]geo.su.se
In case of emergency call (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00