Bachelor Theses 2013


20 Degree Project in Geology 30 hp
Geophysical research of the Granby structure – support for an impact origin
Rickard Exner
19 Degree Project in Geochemistry 15 hp
Ytvattenkemins variationer i vattenförekomsten Lilla Värtan – en undersökning av representativiteten av provpunkten Karantänbojen
Bodil Ivarsson
18 Degree Project in Geology 15 hp
An examination of metamorphic conditions at Bjuröklubb, eastern Västerbotten county
Emanuel Mikaelsson
17 Degree Project in Geology 15 hp
Tryck- och temperaturbestämning av metamorfosen hos metasediment i Vetlandagruppen, Småland
Felix Makowsky
16 Degree Project in Geochemistry 15 hp
A comparison of the geochemistry composition of soil in Malmö and Stockholm
Ellinor Hallström
15 Degree Project in Geochemistry 15 hp
Studie av ursprung av vatten i Rotebro
Jenny Olsson
14 Degree Project in Geochemistry 15 hp
A comparison of the geochemistry composition of soil in Malmö and Stockholm
Ellinor Hallström
13 Degree Project in Geology 15 hp
Tryck och temperatur vid metamorfos registrerad i metagråvackor på Utö
Josefin Linde
12 Degree Project in Geochemistry 30 hp
Synthesis and characterisation of natural hydrothermal zeolites and their catalysis in N-fixation
An experimental approach
Christoffer Hemmingsson
11 Degree Project in Geology 15 hp
Pressure-Temperature-time path model of Fårskär-Rävstavik greywacke formation, NE Utö, with EPMA generated data
Oskar Bergkvist
10 Degree Project in Geology 15 hp
Interpretation of the P-T-XCO2 environment during metamorphism of carbonates, central Utö, Stockholm archipelago.
Linnéa Lundin
9 Degree Project in Geochemistry 15 hp
Measurement of nitrogen transformation rates in Baltic Sea sediment
Linnea Isaksson
8 Degree Project in Marine Geology 30 hp
Upper slope sedimentation environments in the Gaoping river-sea system of SW Taiwan
Lina Hansson
7 Degree Project in Marine Geology 30 hp
Sea floor characteristics of Asköfjärden and Fifångsdjupet, Trosa archipelago: deposition, erosion, and gas
Kay Hjälm
6 Degree Project in Geology 15 hp
Temperaturförhållande och fluidsammansättning vid metamorfos registrerat i karbonatbergarter på nordöstra Utö
Jonas Nilsson
5 Degree Project in Geology 15 hp
Undersökning av de temperaturförhållanden som rådde vid metamorfism av sedimenten på nordöstra Utö, med hjälp av EMPA analys
Johanna Bornsjö
4 Degree Project in Geology 15 hp
Undersökning av metamorfa förhållanden för skarn-, metapelit- och sulfidbergarter på nordöstra Utö, Stockholms skärgård, Sverige
Fredrik Antevik
3 Degree Project in Geochemistry 15 hp
Studie av hur lakvattenläckage bör kontrolleras vid en avfallsanläggning.
Konstruerande av kontrollprogram för detektion av lakvattenläckage vid Björshults avfallsanläggning, Nyköpings kommun.
Ebba Rocklind
2 Degree Project in Geochemistry 30 hp
Winter methane and nitrous oxide emissions from Himmerfjärden to the atmosphere
Camilla Olsson
1 Degree Project in Geology 15 hp
Metamorfa förhållanden på nordöstra Utö; en mikrosondanalys av karbonatberg och gråvacka
Anton Lidström

Department of Geological Sciences
Svante Arrhenius väg 8, SE-106 91 Stockholm, Sweden | Phone: +46 (0)8 16 20 00 | Web administrator ines.jakobsson[at]geo.su.se
In case of emergency call (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00