Geologiska Föreningens tilldelar Svante Björk 2017 Munthepriset

Svante Björk (Gästprofessor IGV) Professor emeritus Kvartärgeologi, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds Universitet.Efter ett nomineringsförfarande har Geologiska Föreningens styrelse beslutat att tilldela Svante Björck  Munthepriset. Svante Björck är professor emeritus i Kvartärgeologi vid Lunds Universitet och gästprofessor på institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholm universitet.

Geologiska Föreningen delar varje år ut priser ur sin Jubileumsfond. Fondens ändamål är att med priser belöna och stimulera dels betydande vetenskaplig forskning, dels betydande populärvetenskaplig verksamhet. I år, 2017, delas Munthepriset inom området kvartär utvecklingshistoria ut. Svante Björck kommer att motta priset och hålla ett kort anförande på ett möte i Uppsala, Sveriges geologiska undersökning, den 9 november som samordnas med geosektionen inom Naturvetarna där förutom Munthepriset Geologiska Föreningen delar ut Jan Bergströmpriset till ung forskar och där geosektionen delar ut priset för årets geolog.

www.geologiskaforeningen.se .

 

Department of Geological Sciences
Svante Arrhenius väg 8, SE-106 91 Stockholm, Sweden | Phone: +46 (0)8 16 20 00 | Web administrator ines.jakobsson[at]geo.su.se
In case of emergency call (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00