Geologiska Föreningen har tilldelat Lindströmspriset, instiftat efter prof. Maurits Lindström, inom områdena prekvärtär sedimentologi och sedimentpetrologi till prof. Risto Kumpulainen en numera pensionerad IGV-medarbetare. Föreningens motivering till valet av pristagare finns på Geologiska Föreningens hemsida, www.geologiskaforeningen.se. Maurits Lindström var professor i allmän och historisk geologi på institutionen för geologi och geokemi vid Stockholms universitet.


 

Department of Geological Sciences
Svante Arrhenius väg 8, SE-106 91 Stockholm, Sweden | Phone: +46 (0)8 16 20 00 | Web administrator ines.jakobsson[at]geo.su.se
In case of emergency call (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00