Vi hör ofta om permafrost, det vill säga ständigt frusen mark, som tinar när klimatet blir varmare. Då kan de här områdena släppa ifrån sig mer växthusgaser. Därför är forskarna intresserade av att studera livet på myren mer detaljerat.

Moira Hough från University of Arizona och Joachim Jansen från Stockholms universitet (IGV) är två av de forskare som har gjort fältarbeten under sommaren på Stordalsmyren vid Abisko, norr om Kiruna, tillsammans med bland andra fältassistenten Hanna Axén.

Lyssna här

Department of Geological Sciences
Svante Arrhenius väg 8, SE-106 91 Stockholm, Sweden | Phone: +46 (0)8 16 20 00 | Web administrator ines.jakobsson[at]geo.su.se
In case of emergency call (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00