Välkommen till alumnkväll i Geohuset! i samband med Stockholms universitets alumndag 6 oktober 2016

Programmet
18.00–19.00
Drop in på plan 1 i Geovetenskapens hus
19.00–20.00 Nordenskiöldsalen: Alumner från konsultföretagen NIRAS och WSP samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), berättar om arbetslivserfarenheter efter studierna
20.00–22.00  Geopub på plan 1 i Geovetenskapens hus!
Vi bjuder på en smörgås med dryck. Anmäl dig här senast den 28 september
https://sunet.artologik.net/su/anm%C3%A4lan_alumndag_geohuset_6okt2016

Department of Geological Sciences
Svante Arrhenius väg 8, SE-106 91 Stockholm, Sweden | Phone: +46 (0)8 16 20 00 | Web administrator ines.jakobsson[at]geo.su.se
In case of emergency call (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00