Grundämnenas upptäckt

Orienteringskurs – 7.5 hp
Start VT
Undervisningsspråk: Svenska
Den nya orienteringskursen Grundämnenas upptäckt 7,5 hp inleds med en beskrivning av historien bakom upptäckterna av ett flertal grundämnen (t ex litium, yttrium och ytterbium) i närheten av Stockholm (Ytterby, Utö) med fokus på de geologiska förutsättningarna för grundämenas förekomster samt hur de nya grundämnen separerades. Mot denna bakgrund behandlas begreppet atom och det periodiska systemet. Grundämnenas användning i olika material kopplas till pågående forskning med särskild fokus på grundämnena som upptäcktes i närheten av Stockholm. Problem med vissa råvarors kritiska tillgänglighet belyses och kopplas till vikten av återvinning.

Kursen ges av Institutionen för material- och miljökemi i samarbete med Institutionen för geologiska vetenskaper.

Kursen är öppen för s.k. ”senanmälan” den 15 december via antagning.se. Välkommen!

Mer information: Mats Johnsson (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) och Alasdair Skelton (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och gärna naturvetenskap på gymnasienivå men framförallt ett intresse för människosläktets utveckling.

Vad ”grundläggande behörighet” innebär kan du läsa på Stockholms universitets hemsidan

Anmälan

Anmälan till denna kurs görs vid ordinarie centrala antagningstillfälle för vårterminens kurser (vanligtvis omkring 15 oktober) på www.antagning.se (se universitetets information om Anmälan och antagning (www.su.se/anmalan/antagning )

Schema


Kursplan

Department of Geological Sciences
Svante Arrhenius väg 8, SE-106 91 Stockholm, Sweden | Phone: +46 (0)8 16 20 00 | Web administrator ines.jakobsson[at]geo.su.se
In case of emergency call (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00