Grundämnenas upptäckt

Orienteringskurs – 7.5 hp
kurskod KZ1001
Start VT
Undervisningsspråk: Svenska

Den nya orienteringskursen Grundämnenas upptäckt 7,5 hp inleds med en beskrivning av historien bakom upptäckterna av ett flertal grundämnen (t ex litium, yttrium och ytterbium) i närheten av Stockholm (Ytterby, Utö) med fokus på de geologiska förutsättningarna för grundämenas förekomster samt hur de nya grundämnen separerades. Mot denna bakgrund behandlas begreppet atom och det periodiska systemet. Grundämnenas användning i olika material kopplas till pågående forskning med särskild fokus på grundämnena som upptäcktes i närheten av Stockholm. Problem med vissa råvarors kritiska tillgänglighet belyses och kopplas till vikten av återvinning.

OBS! Schemat har uppdaterats (mars 5 2018)

Kursen ges av Institutionen för material- och miljökemi i samarbete med Institutionen för geologiska vetenskaper.

Kursen består av nio 3-timmars kvällsföreläsningar, en laboration, samt två heldagsexkursioner till Ytterby respektive Utö i Stockholms skärgård.

Dina lärare är Mats Johnsson, Gunnar Svensson och Alasdair Skelton. Mats och Gunnar är forskare och lärare vid Institutionen för Material- och Miljökemi. Alasdair Skelton är forskare och lärare vid Institutionen för Geologiska Vetenskaper.


Föreläsningarna börjar kl. 18.00 i De Geersalen i Geovetenskapens hus (det gröna huset mitt emot T-bana universitetet). Slå oss en signal om du inte hittar eller inte kommer in (Mats: 08-16 21 69, Gunnar: 08-16 45 05, Alasdair 076-7707699). Vi är klara senast 21.00.

föreläsningar
20/3: Atomer och hur det periodiska systemet är uppbyggt – Mats Johnsson (uppdaterad 20180321)
27/3: Grundämnen kända sedan antiken och fram till 1700-talet – Mats Johnsson
3/4: Upptäckter under under 1700-talet, kemiska metoder – Mats Johnsson (uppdaterad 20180404)
10/4: Upptäckter under 1800-talet, periodiska systemets historia – Mats Johnsson (uppdaterad 20180411)
17/4: Upptäckter av nya grundämnen i Stockholms berggrund: Litium från Utö – Alasdair Alasdair Skelton Skelton (uppdaterad 20180422)
24/4: Upptäckter av nya grundämnen i Stockholms berggrund: Yttrium och de sällsynta jordartsmetallerna från Ytterby – Alasdair Skelton
8/5: Upptäckter under 1900-talet – Mats Johnsson
15/5 15/5: Grundämnenas användning  – Gunnar Svensson
22/5 22/5: Kritiska råvaror – Gunnar Svensson
29/5 29/5: TentamenMer information: Mats Johnsson (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) och Alasdair Skelton (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och gärna naturvetenskap på gymnasienivå men framförallt ett intresse för människosläktets utveckling.

Vad ”grundläggande behörighet” innebär kan du läsa på Stockholms universitets hemsidan

Anmälan

Anmälan till denna kurs görs vid ordinarie centrala antagningstillfälle för vårterminens kurser (vanligtvis omkring 15 oktober) på www.antagning.se (se universitetets information om Anmälan och antagning (www.su.se/anmalan/antagning )

Schema

finns nu att ladda ner
(uppdaterat mars 5 2018)

Kursplan

Kurslitteratur


Nature's building blocks – an A-Z guide to the elements, Oxford University press 2011 av John Emsley.

Det finns också en intressant artikelserie i tidskriften Nature Chemistry om de olika grundämnena som kan laddas ner fritt:
http://blogs.nature.com/thescepticalchymist/2012/09/in-your-element-round-up.html

Intressant litteartur på svenska för de som är intresserade av historien kring upptäckterna är böckerna av Per Enghag: Jordens grundämnen och deras upptäckt
vol 1, Några viktiga teknikmetaller, Industrilitteratur 1998
vol 2, Sällsynt – Ädelt – Aktivt, Industrilitteratur 1999
vol 3, Byggstenar för marken och vattnet, Industrilitteratur 2000.

Department of Geological Sciences
Svante Arrhenius väg 8, SE-106 91 Stockholm, Sweden | Phone: +46 (0)8 16 20 00 | Web administrator ines.jakobsson[at]geo.su.se
In case of emergency call (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00